Vaoweb.vn

Điều khoản TT

25/02/2017 ,03:49

   Điều khoản thỏa thuận giữa người sử dụng và quản trị trang mạng:  Vaoweb.vn:

   Khi quý khách đăng nhập vào đăng tin và sử dụng các tiện ích tại trang Vaoweb.vn  đồng nghĩa với việc khách đã đọc và chấp thuận cam kết và tuân thủ các  QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN và sử dụng các tiện ích của trang website: Vaoweb.vn