Vaoweb.vn

Báo giá: Đăng tin VIP và UP tin trên trang: Vaoweb.vn

15/05/2024 ,15:34

                       VIP3         10 N VND/ Ngày

                       VIP2         30 N VND/Ngày

                       VIP1         50 N VND/Ngày

 

  VIP 1    Tin được ưu tiên xếp hàng đầu trong danh mục:  Nhà đất nổi bật

               Tin được gắn dấu    màu đỏ  nhấp nháy 

               Tiêu đề tin có phông chữ in đậm , màu đỏ.

               Gắn biểu tượng  VIP 1  ở trên ảnh tin đăng.

VIP 2     Là tin được ưu tiên đăng sát sau tin  VIP 1.

              Xếp trong danh mục: Nhà đất nổi bật

              Tin được gắn dấu      màu đỏ 

               Tiêu đề tin có phông chữ  In đậm, màu đỏ.

               Gắn biểu tượng  VIP 2  ở trên ảnh tin đăng.

VIP 3     Là tin được ưu tiên đăng sat sau tin VIP 2. 

               Xếp trong danh mục:  Nhà đất nổi bật

               Tin được gắn dấu      màu vàng 

               Tiêu đề tin có phông In thường, màu mận chín.

               Gắn biểu tượng VIP 3  ở trên ảnh tin đăng.

Tin thường   Là tin đăng mới nhất lên đầu danh mục: Nhà đất mới nhất.

                Tin có tiêu đề  in thường, màu xanh. 

     

              Các gói UP  tin (Làm mới tin đăng)

       UP tin được áp dụng đối với cả  tin VIP và tin thường.

       Tin UP được sắp xếp theo thứ tự tin mới lên trên tin cũ.

       UP tin giúp đẩy tin lên đầu danh mục: Nhà đất mới nhất.

 

         Số lần UP          Giá  ( N VND )      Hạn sử dụng ( Ngày )
     
07 20 30
20 50 30
40 100 30
60 150 30
100 200 30