Sàn giao dịch Nhà đất

Điều khoản TT

25/02/2017 ,03:49

Điều khoản thỏa thuận giữa người sử dụng và quản trị trang mạng:  Vaoweb.vn:

Khi khách hàng đăng nhập đăng tin và sử dụng các tiện ích tại trang Vaoweb.vn  đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận và cam kết tuân thủ các  QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN và sử dụng các tiện ích của trang website.