Sàn giao dịch Nhà đất

Tiêu Điểm Tuần Qua

Hà Nội sắp ban hành quy định mới nhất về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

02/04/2017 16:25
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo về việc ban hành một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.